the agreement on the construction of cassava starch processing factory in champasack province

ບໍລິສັດ ເອໄອດີຊີ ການຄ້າ ແລະ ພາກລັດໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນ ຢູ່ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ຈຸດເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນວັນທີ່ 26 ສິງຫາ 2021

ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2021 ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໂຄງການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງແປ້ງມັນຕົ້ນ ຢູ່ ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ແລະ ຈຸດເກັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳໃນແຂວງຈຳປາສັກ ໂດຍເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 3 ພາກສ່ວນກໍ່ຄື: ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ທ່ານ ພຶດສະພາ ພູມມະສັກ ປະທານບໍລິສັດ ເອໄອດີຊີການຄ້າ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ນອກນັ້ນຍັງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບັນດາທ່ານ ການນໍາແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.

 

The agreement on the construction of cassava starch processing factory in Champasack Province

The agreement on the construction of cassava starch processing factory was signed on 26th August 2021 by Ministry of Industry and Commerce, Champasack Provincial Administration and AIDC Trading Sole Co.,Ltd. Present on the occasion were Minister of Industry and Commerce, Dr Khampheng Xaysompheng, Governor of Champassak province, Dr VilayvongBouddakham, President of AIDC Trading Sole Co.,Ltd, government officials and other involved parties. Under the agreement, AIDC Trading Sole Co., Ltd. will build the cassava starch processing factory in BachiangChaleunsuk district and agricultural products market in Champasack Province.